– Det sitter i ryggmargen at vi går til naboen først

10.06.2020
Grete Elshaug og Tom Godtland.
Grete Elshaug og Tom Godtland.

Roser næringsliv og «høttrindalinger»

Tekst og foto: Øystein Hjelle Bondhus

I lys av Tid til å leve-saka om de gode naboene i Bjergen, er Grete Elshaug i Rindal kommune og Tom Godtland i Rindal Næringsforum fulle av lovord om det lokale næringslivet. De roser bedriftenes evne til både samarbeid og omstilling, og tar seg også tid til å hylle «høttrindalingene».

- Får man hjelp fra naboen vet man at ting blir gjort, og at det blir gjort med kvalitet.

Det fortalte Ingrid Kvam Moen fra A. Kvam i Tid til å leve-saka «Den gode naboen», som tar for seg det utstrakte samarbeidet mellom bedrifter i Rindal.

Jon Landsem fra Rindalshytter stemte i:

- Skal vi bygge hytter, er det første vi gjør på monteringssida å høre med lokale entreprenører; elektriker, rørlegger, noen som kan støpe og så videre. Så et hyttesalg genererer mange arbeidsplasser i Rindal.

Utsagnene er som musikk i ørene til næringsrådgiver i Rindal kommune, Grete Elshaug, og Tom Godtland, daglig leder i Rindal Næringsforum.

De to er tydelige på at mange bedrifter rundt omkring i kommunen samarbeider godt. Elshaug trekker fram utlån av arbeidsfolk og utveksling av fagkompetanse som viktige områder for samarbeid i Rindal.

- I enkelte perioder kan det jo være litt roligere i en bedrift enn i en annen. For eksempel har Letthus leid ut arbeidsfolk til Vibo i rolige perioder, sier hun, mens Tom Godtland supplerer:

- Gjennom slike utlån er man jo med én gang inne på begge områdene du nevner; både utlån av arbeidskraft og kompetanseutvikling. Bedriftene blir mer og mer bevisste på hvilken kompetanse de sitter på, og om andre rindalsbedrifter kan ha nytte av den.

Flere ser nytten av fagnettverk

Elshaug peker på at næringslivet stadig er i omstilling, og at det fører til at det blir viktigere og viktigere å knytte seg til et kompetansemiljø.

- For å henge med i dag krever det at man hele tida er litt i forkant, og det igjen krever samarbeid og dialog. Man blir sterkere sammen, sier Elshaug, og legger til:

- Derfor er bransjenettverk og tilhørighet til dem, noe flere og flere bedrifter i Rindal ser nytten av. Det gjør at bedriftene styrker innovasjon- og konkurranseevnen sin, noe jeg mener er veldig viktig.

Etter initiativ fra- og i regi av Tom Godtland og Rindal Næringsforum er det etablert faggrupper for bedriftene, på tvers av bransjer. Disse er ment for små og mellomstore bedrifter, og skal være et tilskudd til de rene bransjenettverkene.

- Det sitter i ryggmargen at vi går til naboen først. Faggruppene gjør det enkelt for bedriftene våre å samarbeide, og gir en transparent oversikt over hvilken kompetanse de ulike bedriftene både har og er på jakt etter, sier Godtland.

Både Rindal kommune og Rindal Næringsforum er opptatte av å få fram viktigheten av både kortsiktige og langsiktige samarbeid.

- Det å leie ut folk i et par uker er et flott eksempel på kortsiktig samarbeid, samtidig som det er viktig med litt mer langsiktige samarbeid, som fagnettverkene er. Skal vi klare å utvikle nye produkter, må vi ha ulik fagkompetanse for å få lykkes, sier Elshaug, og nevner et eksempel:

- Vi har blant annet gått sammen med A. Kvam og hatt med oss Innveno AS til å koble dem opp mot dyktige fagmiljø i Trondheim. Det gjorde at A. Kvam fikk utvikla nye produkter, og viser at koblinga av ulike fag bare blir viktigere og viktigere.

Elshaug lar seg tydelig engasjere av temaet, og smiler:

- Ta her e kjempeviktig, sjø!

Godtland og Elshaug trekker fram El-Watch, som en bedrift som kombinerer både lokale, regionale og nasjonale samarbeid.

- De har blitt med i WoodWorks! Cluster for å oppnå fagnettverket de ønsker, og må ha tak i. I tillegg har de lokale samarbeid, så det går fint an å få til begge deler, sier Elshaug.

Både hun og næringsforum-sjef Godtland nevner også Næringshagen i Orkdalsregionen, som bidrar ute i rindalsbedriftene med sin spisskompetanse.

I forlengningen av bransjenettverk og faggrupper på tvers av bransjer, lanserer Tom Godtland konseptet «Rindalsløftet», der ordet «løftet» har dobbel betydning.

- Det skal være både et løft og et løfte, sier han, og fortsetter:

- Et løft gjennom grupper der folk får snakke sammen, der vi kan komme opp med nye ideer. Tanken er at vi kan drodle om nye konsepter, basert på ting vi allerede er gode på. I tillegg ligger det i «Rindalsløftet» at bedriftene våre løfter hverandre, og bidrar til at alle blir litt bedre.

- Et løfte fordi de ideene og de samarbeidene vi har, må forplikte litt.

Godtland understreker at «Rindalsløftet» ikke er et ferdigknadd produkt.

- Og det skal det heller ikke bli, men det er en tanke og et konsept jeg ønsker å foredle, sier han.

A. Kvam AS, her ved Jørgen Gjerstad, Heidi Moen Skei og daglig leder Ingrid Kvam Moen, er blant rindalsbedriftene som har knyttet seg til et fagnettverk - Innvenos IN2Innovation.
A. Kvam AS, her ved Jørgen Gjerstad, Heidi Moen Skei og daglig leder Ingrid Kvam Moen, er blant rindalsbedriftene som har knyttet seg til et fagnettverk - Innvenos IN2Innovation.

- Kjent for god kvalitet

Hege Gåsvand, som blant annet er daglig leder i Rindalslist og Gåsvand Eiendom, samt styreleder i Rindalshytter, fortalte i «De gode naboene»-saka at hun tror mange kunder merker seg at bedrifter i Rindal gjør det de har sagt de skal gjøre.

- Det gir tillit ut i markedet, og den tilliten har vært viktig for Rindalslist og Rindalshytter også. Folk vet hva de får, fortsatte Gåsvand, mens Bjergen-bedriftene også var helt tydelige på at kvaliteten rindalingsbedrifter står for er avgjørende for at de samarbeider så mye som de gjør.

- Bedriftene våre er veldig gode på kvalitet, og i stedet for å finne på alt selv, så finner vi det på sammen med naboen, sier Godtland, og får støtte av Elshaug:

- Ja, næringslivet i Rindal er kjent for at det er god kvalitet på arbeidskrafta.

Elshaug mener stabiliteten blant bedriftene er avgjørende for det gode samarbeidet.

- For å få til et fruktbart samarbeid må man ha tillit til hverandre, og næringslivet i Rindal er såpass stabilt at folk og bedrifter kjenner hverandre. Det legger et solid grunnlag for en god dialog.

Hun roser også bedriftenes vilje til å ta inn lærlinger, samt samarbeidet deres med Indre Nordmøre Opplæringssenter og de videregående skolene.

- Veldig mange i Rindal har sagt ja til å være lærebedrift, og dermed kommer de tidlig i god kontakt med ungdommene i dalføret. Da får de formet ungdommene og kompetansen deres tidlig, i tillegg til at det skapes en tilhørighet til bedrifta. Det gjør at mange blir værende, og er lojale overfor bedriftene, sier hun.

Tror serviceinnstilling skaper engasjement

Både Ingrid Kvam Moen i A. Kvam, Jon Landsem i Rindalshytter og Olav Reitan i Bergmoen Snekkerverksted forteller i «De gode naboene»-saka at en viktig grunn til at de samarbeider mye, er at kundene er opptatte av å få ferdige produkter og færrest mulig kontaktpersoner.

Det at rindalsbedriftene i samarbeid tar på seg en slik rolle, utløser ros fra Elshaug og Godtland.

- Jeg tror det er et stort pluss at de tar på seg en totalrolle. Når det gjelder for eksempel hytter, er kjøpere glade for at utbygger tar seg av alt, inkludert å ordne med rørlegger, elektriker og lignende, sier Elshaug.

- Ja, og den serviceinnstillinga, og at man bruker andre lokale aktører, gjør at folk gjerne vil engasjere seg i lokalmiljøet her, sier Godtland, og peker på at flere og flere bruker hyttene sine som hjemmekontor.

Og nettopp «høttrindalingene» utgjør en viktig gruppe for Rindal kommune.

Nå foreligger det planer om å få etablert en egen hytteservice, som et direkte resultat av erfaringene fra «Den store hyttedagen» i fjor høst, samt den påfølgende hytteundersøkelsen.

- Folk kommer hit for å få tid til å leve, så i stedet for at de skal bruke en halv dag på å få ting opp på hytta eller måke hyttetaket, skal de kunne kjøpe den tjenesten. Da kan folk heller nyte en skitur og slappe av, sier Godtland.

Han forteller at noen hyttegrender har denne servicen allerede, men at det nå er tenkt større, og at det også vil være naturlig å involvere nabokommunene.

- «Høttrindalingene» er utvilsomt veldig viktige for oss som lokalsamfunn, sier Grete Elshaug, mens Godtland fortsetter:

- Ja, og de ønsker helst å bruke lokale tjenester, og bevisste på handle lokalt når de er her. Som den største organisasjonen for næringslivet i Rindal, ønsker Rindal Næringsforum å ta tak i dette, og vi tror at en slik hytteservice også kan bidra til å skape flere arbeidsplasser i kommunen vår.

Jon Landsem (Rindalshytter), Ingrid Kvam Moen (A. Kvam), Petter Holte (Holte Maskin og Transport), Hege Gåsvand (Rindalslist), Ingebrigt Løfald (Bygger'n), Olav Reitan (Bergmoen Snekkerverksted) og resten av næringslivet i Rindal roses av kommunen og næringsforumet.
Jon Landsem (Rindalshytter), Ingrid Kvam Moen (A. Kvam), Petter Holte (Holte Maskin og Transport), Hege Gåsvand (Rindalslist), Ingebrigt Løfald (Bygger'n), Olav Reitan (Bergmoen Snekkerverksted) og resten av næringslivet i Rindal roses av kommunen og næringsforumet.

- Flinke til å se muligheter

Både Rindal kommune og Rindal Næringsforum er opptatte av å ha god dialog med næringslivet i kommunen. Elshaug og Godtland er også tydelige i rosen sin av rindalsbedriftene.

- Folk er dyktige, og flinke til å se muligheter, sier Elshaug, som trekker fram Rognskog Bil og Midt-Norge Autolakk som et eksempel på godt samarbeid:

- I dagens raske omstilling er det ofte slik at man må spesialisere seg. Rognskog Bil drev med lakkering, i tillegg til påbygg, skapbygging og lignende. Nå kjøper de tjenester fra Midt-Norge Autolakk, som tar seg av lakkeringa. Det gjør at Rognskog Bil får konsentrere seg om de andre delene av virksomheten, og dette skaper en vinn-vinn-situasjon for de to bedriftene.

- Ja, det som skjer når man kan sette ut ting til naboen og hente kompetanse derfra, er at man kan ta på seg større oppdrag. Da trenger man jo ikke nødvendigvis spesialister innenfor alle fagområder i egen bedrift. I stedet kan man heller bruke de ansatte på kjernevirksomheten sin og produksjon, sier Godtland.

Han mener næringslivet i Rindal bidrar til å skape bolyst.

- Det er mange grunner til å flytte til Rindal, og næringslivet er én av dem. Det skaper bolyst, og ikke minst muligheter, som vi skal sette søkelyset på framover.

Elshaug sier seg enig.

- Jeg vil gi ros til næringslivet i Rindal. De har en stå-på-vilje og en grunnholdning om at «Dette skal vi klare». Selv i vanskelige perioder ser de muligheter, og de er raske til å omstille seg og finne alternative tjenester og produkter, sier hun.

- Ja, det er ingen tvil om at vi har et positivt næringsliv i Rindal kommune. Her har vi mye bra å ta av, samtidig som vi har «Tid til å leve», smiler Godtland.

Grete Elshaug og Tom Godtland.
Grete Elshaug og Tom Godtland.