Målet er nådd - og vel så det

02.09.2021

Trimpoeng-appen har blitt en suksess

Kartet på badeplassen ved Igltjønna viser turstiene oppi Åsan. Fra venstre Rune Løfald, Harald Egil Folden, Ole Solvik, Aud Lillegård og Baard Gåsvand. Eli Solvik var ikke til stede da bildet ble tatt.
Kartet på badeplassen ved Igltjønna viser turstiene oppi Åsan. Fra venstre Rune Løfald, Harald Egil Folden, Ole Solvik, Aud Lillegård og Baard Gåsvand. Eli Solvik var ikke til stede da bildet ble tatt.

Tekst: Sigrid Skjølsvold
Foto: Sigrid Skjølsvold/Privat

Vi er inne i den 20. sesongen av Fjelltrimmen i Rindal. I jubileumsåret har Fjelltrimmen blitt en del av appen «Trimpoeng», der man kan samle poeng ved å besøke utvalgte turmål, både korte og lange turer. I slutten av august antall registrerte turer i appen passert ti tusen! Det er mer enn arrangørene våget å håpe på.

Turstigruppa i Rindal ble oppretta i 1999, som et samarbeid mellom IK Rindals-Troll og IL Rindøl. Målet var å legge forholdene best mulig til rette for friluftsliv og fysisk aktivitet både sommer og vinter, naturopplevelser for «folk flest»

20 årsjubileum for Fjelltrimmen

Fjelltrimmen ble arrangert for første gang i 2002. I tillegg har turstigruppa opparbeidet, merket, og vedlikeholdt turstier, laget turkart over hele Trollheimen og bygd grillhytte og gapahuker for barnevennlige turmål. De arrangerer også fellesturer.

Opprinnelig besto turstigruppa av to medlemmer fra IK Rindals-Troll og to fra IL Rindøl. Idrettslaga er for lengst slått sammen, og gruppa har blitt utvida til seks medlemmer. Ingen av dagens medlemmer har vært med helt fra starten, men alle har vært med lenge. De legger ned en betydelig innsats hvert år, ved å sørge for gode turmuligheter for rindalinger, hyttefolk og andre som besøker bygda. Både den tradisjonelle Fjelltrimmen og «Trimpoeng»-appen har slått an utenfor kommunegrensa også.

Turstigruppa legger vekt på å være synlig ved å delta på arrangementer som torgdagen i Kulturvøkku og den store hyttedagen, i tillegg til egne arrangementer som «Harald Solviks minnemarsj». De er bevisst på at turtilbudet er viktig del av det Rindal har å by på, både for egne innbyggere og andre.

Små og store prosjekter

I dag består turstigruppa av Baard Gåasvand, Aud Lillegård, Rune Løfald. Ole Solvik, Eli Solvik og Harald Egil Folden. De gjør det meste av jobben selv, men i tillegg er det mange turstiansvarlige rundt om i bygda, slik at det er noen som har ansvar for hvert enkelt av turmåla.

Baard Gåsvand, som er leder i turstigruppa, forteller at det økonomiske grunnlaget ble lagt med et pilotprosjekt i 2001, der det ble utforma et turkart over Trollheimen med utgangspunkt i Rindal. Harald Solvik og Johan Helgetun var sentrale i dette arbeidet. Turkartet var lett håndterlig og vendbart, med kart på begge sider, så det dekket et stort område. Kartet ble senere revidert og utgitt i nye opplag. Det ble faktisk solgt omtrent 9000 slike kart, blant annet gjennom Turistforeninga. Det ga en fin startkapital for turstigruppa, og alle midler har selvsagt gått til friluftsformål.

I 2003 begynte turstigruppa med barnevennlige turmål. De to første var ved Langvatnet i Helgetunmarka og ved Storvatnet i Furuhaugmarka. Etter hvert ble det opprettet flere slike turmål i bygda. De barnevennlige turmåla består av en gapahuk med grill, bord og benker, bålplass og toalettbygg. Det er opparbeidet sti fram til målet. Noen av plassene er også tilrettelagt for funksjonshemmede. Konseptet var tegnet og prosjektert av Johan Helgetun, og materialene ble gitt av lokale bedrifter.

Turstigruppa har også jobbet med skiløyper. De har blant annet opprettet løypa mellom Skogsletta og Grønlifeltet over Furuhagmarka, og bygd grillhytte i Grønlifeltet.

I 2010 skaffet turstigruppa, med Harald Solvik i spissen, midler til restaurering av Knapphaugløa, og fikk satt den i stand på dugnad.

Turstigruppa er ansvarlig for nettet av turstier øst for Rindal sentrum, som blant annet har utgangspunkt ved Igltjønna.

I 2014 fikk turstigruppa idrettskretsens pris «årets ildsjel», veldig fortjent. Gruppas prosjekter gjennom mer enn 20 år er så mange at vi ikke får nevnt alle, men det er vel knapt en rindaling som ikke har kjennskap til, og glede av, noen av disse prosjektene.

De etterlatte etter Harald Solvik har gitt midler som turstigruppa har valgt å bruke på Haraldhøtta i Tiursåsen, et flott turmål omtrent tre kilometer fra Rindal sentrum. Her er det også planer om platting, gapahuk og toalett. Det har blitt innvilget tippemidler til dette prosjektet. Rindal Sparebank og Rindal kommune har også bidratt.

Minnegaver etter Olav Nergård skal brukes på et nytt turmål oppi Åsan, med utsikt mot Ura. Her skal det bli en liten platting med benk, og det får navnet «Olav Corners plass».

Her kommer Olav Corners plass. (Foto: Rune Løfald)
Her kommer Olav Corners plass. (Foto: Rune Løfald)

Over 160 tirsdagsturer

«Tirsdagstur'n» er et tilbud om ukentlige fjellturer i sommerhalvåret. Harald Egil Folden og Helge Sæter startet med disse turene i 2013. De inngikk et samarbeid med Harald Solvik og turstigruppa, slik at det var åpent for alle å bli med på turene. Harald Egil Folden tar bilder og skriver referat fra turene, og det blir publisert på Trollheimsporten. Han forteller at han får tilbakemeldinger fra mange både i og utenfor bygda som følger med på referatene, og henter tips til egne turer derfra.

Til nå har det vært arrangert over 160 slike fellesturer, og de er inne i den niende sesongen nå. «Tirsdagstur'n» går til både kjente og ukjente plasser i Rindal og i nabokommunene. De finner stadig nye plasser å oppsøke. Det er en fast «hard kjerne» som er med på turene. Gjennomsnittsalderen er godt over 70 år, og imponerende nok er de fleste med nesten uansett vær. Alle er spreke og i godt humør, sier Harald Egil Folden.

Mange gode hjelpere

På vegne av turstigruppa retter Baard Gåsvand en stor takk til alle som har hjulpet dem med å realisere prosjekter opp gjennom åra. De som først og fremst på nevnes er Rindal sparebank og Talgø-konsernet, med Talgø Møre-Tre og Byggmakker Surnadal. Talgø har bidratt med kloppinger og stolper til skilt, ofte med hundre prosent rabatt. Surnadal Transport har bidratt med billig frakt, til dels med hundre prosent rabatt der også. Letthus huser turstigruppa sitt materiallager.

Rindal kommune har støttet turstigruppa sine prosjekter økonomisk ved flere anledninger, og vært til stor hjelp ved søknader om tippemidler osv.

Turstigruppa vil også takke de berørte grunneierne som har vist velvilje i forbindelse med prosjektene.

Gruppa er nå i gang med et nytt skiltprosjekt. Det kommer etter hvert nye informasjonstavler av metall på noen av turmåla i Fjelltrimmen, og ny skilting på noen av stiene.

Den nye appen «Trimpoeng» 

De siste månedene har de lagt ned mye arbeid i den nye appen «Trimpoeng». Appen ble lansert 1. juni i år. Det er Rune Løfald og Ole Solvik som har jobba mest med dette. Dette er et ferdig laget opplegg, der de kan legge inn turmål på en enkel måte.

Det er nå 36 ulike turmål i appen, alt fra toppene i Fjelltrimmen til korte turer som er tilgjengelig for de fleste. Den mest brukte er runden rundt Igltjønna, som for lengst har passert 2000 innsjekkinger. Her får man ett poeng ved å registrere seg i appen ved pauseplassen øst for Tjønna. Det er satt inn en begrensning på 8 timer før man får registrert en ny tur. Noen tar kanskje denne turen to ganger pr dag. Nest mest populært er et nytt punkt oppe i Grønlivegen, som ble oppretta etter innspill fra brukerne. Der har det blitt en fin sti etter den traséen som er skiløype om vinteren.

I appen finner man kart som viser veien, og man kan registrerer at man har nådd målet når man er innenfor en viss radius. Medlemmene i turstigruppa ser for seg at kartet i appen etter hvert kan erstatte noe av løypemerkinga. Man finner turmålet ved å følge med på kartet mens man går.

Flere nye turmål har kommet med da appen ble tatt i bruk, og det kommer stadig forslag om nye mål. Den store forskjellen på dette og Fjelltrimmen er de korte turene som har kommet med. Det har blitt mulig for mange flere å delta.

Det er fortsatt mulighet for å registrere seg i Fjelltrimmen på «gammelmåten», men man ser for seg at dette vil bli faset ut etter hvert. De som bruker appen trenger ikke å skrive i boka på turmåla, og det er like greit, med tanke på smittevern.

Over ti tusen turer registrert så langt

Medlemmene i turstigruppa er veldig fornøyd med oppslutningen etter at appen ble tatt i bruk. De er ikke i tvil om at den har ført til at mange kommer seg mer ut. Noen konkurrerer mot hverandre, og mange konkurrerer med seg selv. Sist uke passerte de 10.000 gjennomførte turer som er registrert på appen, og det er hittil 408 registrerte deltakere. Det er overveldende å se hvor mange poeng enkelte har oppnådd, men minst like viktig er det at de aller fleste faktisk kan delta, uansett alder og fysiske forutsetninger. Antall poeng på hvert enkelt turmål skal gjenspeile hvor krevende turen er, og det har blitt justert litt underveis. Pr nå gir de mest krevende toppturene 10 poeng.

Man kan også få poeng for «månedens turmål», og for å delta i idrettsarrangement, som «Lina Roint» og Trollheimsløpet.

Poeng-registreringen inspirerer folk til å gå de samme turene mange ganger. Rune Løfald påpeker at stiene er mer opptråkka nå enn før, på de fleste steder hvor han selv har gått. Det må være et tegn på at flere er ute på tur, og at de er oftere ute på tur enn før. Appen har bidratt til å få folk ut, og det er det viktigste, understreker han.

Baard Gåsvand forteller at han opplever trimpoengene som ekstra motivasjon selv også. Det er har hendt at han har gått noen kilometer til for å få med seg et par ekstra trimpoeng på turen. Han forteller at han har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger på den innsatsen turstigruppa har gjort opp gjennom åra. Dette er noe som folk virkelig setter pris på, sier han.

En unik opplevelse på Gardfjellet

I fjor ble det merket opp en ny sti til Gardfjellet, med samme oppstartspunkt som stien til Slumpan. Det betyr at stien til Gardfjellet som er anvist i Fjelltrimmen-heftet ikke stemmer lenger, men inne på Trimpoeng-appen er det riktig. Stien går over Slumpan, og der er det veldig fint, sier Baard Gåsvand. Opp mot toppen er det ikke merking, men man kan følge vardene bortover. Da går man seg ikke bort.

Det er en spesiell opplevelse å ta denne turen nå, når Gråsjøen er helt nedtappet. Nå kan en se Folda i det opprinnelige elveløpet, slik det var før området ble demmet ned for over 50 år siden.

I det vanligvis neddemte området det kan man nå blant annet se tuftene av «Garden». Harald Egil Folden forteller at det var bestefaren hans som bygde husa på «Garden». Dette var en felles eiendom med «grautstuggu» og staller, der mange brukte å overnatte på den to dager lange turen til og fra setrene innerst i Folddalen. Det var også fedrift på garden om sommeren, forteller han.

Usikt fra Gardfjellet. Gråsjøen er tappet ned på grunn av vedlikehold av demningen. Det gir en unik mulighet til å se Folda i det opprinnelige elveløpet. (Foto: Baard Gåsvand)
Usikt fra Gardfjellet. Gråsjøen er tappet ned på grunn av vedlikehold av demningen. Det gir en unik mulighet til å se Folda i det opprinnelige elveløpet. (Foto: Baard Gåsvand)
Ved elveløpet. (Foto: Baard Gåsvand)
Ved elveløpet. (Foto: Baard Gåsvand)

Ny veg til Gråurfjellet

Nylig har det blitt merket en snarveg mellom Kvennebakktjøanna/Steinhytta og Gråurfjellet. Det er mange som gjerne vil ta Torhøtta - Kvennabekktjønna - Gråurfjellet på samme tur, og det har vært unødvendig langt til Gråufjellet når man har fulgt de stiene som var merka før.

Baard Gåsvand forklarer det slik: Når du kommer fra Steinhytta kan du ta til høyre ved skiltstolpen der stiden deler seg i lia nedenfor Kvennabekktjønna. Skiltet på stolpen viser at det er ca 3 km til Gråurtjønna. Følg denne stien 200-300 meter før du tar av til venstre mot Gråurfjellet. Her ligger det et skilt som det står Gråurfjellet på. Skiltet her er en levning fra et tidligere prosjekt, og skal snart erstattes av nye skilt i aluminium på skikkelige stolper. Stien videre mot Gråurfjellet er i underkant av 1,5 km lang og ferdig blåmerket. Stien går for det meste på berg og tørre lyngrabber. Dette blir den nye snarveien mellom disse to turmålene. Den er kortere, tørrere og en går ikke nedover, for så og måtte gå oppover igjen. Nystien kommer inn på hovedstien 50-100 meter fra varden på Gråurfjellet. Her vil det også komme på plass skilting etter hvert

For tida jobbes det med å legge om stien til Raudfjellet, for å prøve å unngå de bløteste områdene. Den nye stien til Raudfjellet skal starte i nærheten av Trollheimstunet.

Stien mellom Kvennabekktjønna og Gråuttjønna. (Foto: Baard Gåsvand)
Stien mellom Kvennabekktjønna og Gråuttjønna. (Foto: Baard Gåsvand)
Skiltet viser den nye stien til Gråurfjellet. (Foto: Anne Skjølsvold)
Skiltet viser den nye stien til Gråurfjellet. (Foto: Anne Skjølsvold)
Mot toppen av Gråurfjellet med Ruten i bakgrunnen. (Foto: Baard Gåsvand)
Mot toppen av Gråurfjellet med Ruten i bakgrunnen. (Foto: Baard Gåsvand)
Odd Inge Løfald. Oda Løfald, Ine Løfald, Anne Bolme Nonstad og Ann Elin Øyen Løfald er alle aktive brukere av Trimpoeng-appen.
Odd Inge Løfald. Oda Løfald, Ine Løfald, Anne Bolme Nonstad og Ann Elin Øyen Løfald er alle aktive brukere av Trimpoeng-appen.

Trimpoeng - uten aldersgrense

Odd Inge Løfald er en av dem som har blitt motivert til mer aktivitet med Trimpoeng-appen. Han innrømmer at det blir litt konkurranse innad i familien, men det viktigste er å ha konkurranse med seg selv, sier han. Svigerdatter Ann Elin Øyen Løfald er enig i det. Hun har inntrykk av at det er slik for de fleste, også for barna. Det handler mest om hvor mange poeng man selv kan oppnå.

Ann Elin forteller at hun og jentene lastet ned appen tidlig på sommeren, og fant ut at det var en fin aktivitet i ferien. Jentene er vanligvis veldig aktive med både fotball og handball, så det blir ikke så mye tid til turer i hverdagen, men i ferien passet det veldig bra å dra ut på tur. Appen bidro til ekstra motivasjon, forteller Ann Elin, og jentene er enige.

Jentene har vært deltakere i Fjelltrimmen før, og har vært på mange fjelltopper tidligere også. Men bestefar Odd Inge forteller at dette er nytt for han. Han har riktignok vært på mange fjelltopper, men ikke som deltaker i Fjelltrimmen. Selv om han har hatt hytte i Fossdalen siden 1964 så har han ikke vært på toppen av Gråurfjellet før nå i sommer, forteller han. Nå har han vært der flere ganger.

Ann Elin forteller at Anne og Oda var med opp på Snota i sommer. Der var det dessverre ingen trimpoeng på få, men det er en såpass lang tur at den kunne ha gitt 20 poeng, synes de.

I sommer gikk de en rundtur i Fossdalen. Først opp på Tuva, videre til Gråurtjønna, så Gråurfjellet, Kvennabekktjønna, og til slutt Torhøtta. Dette synes Odd Inge er den fineste turen av alle. Det er veldig fint og tørt å gå over Langskarven, så det er en tur de gjerne anbefaler. Med disse fem registreringspunktene i appen kan man sanke 21 poeng på turen.

De nevner også andre fine turer, som Tifjellet, Skåkleiva og Storfjellet, som er Ann Elin sin favoritt. Der kommer man fort opp i høyden, og det er veldig fin utsikt, synes hun.

Torhøtta. (Foto: Anne Skjølsvold)
Torhøtta. (Foto: Anne Skjølsvold)
Kvennabekktjønna. (Foto: Anne Skjølsvold)
Kvennabekktjønna. (Foto: Anne Skjølsvold)
Original merking av den nye stien. (Foto: Anne Skjølsvold)
Original merking av den nye stien. (Foto: Anne Skjølsvold)
Utsikt fra Gråurfjellet. (Foto: Anne Skjølsvold)
Utsikt fra Gråurfjellet. (Foto: Anne Skjølsvold)
Gråurtjønna. (Foto: Odd Inge Løfald)
Gråurtjønna. (Foto: Odd Inge Løfald)
Svartvassløa. (Foto: Odd Inge Løfald)
Svartvassløa. (Foto: Odd Inge Løfald)

Det fantastiske stinettet oppi Åsan

Ann Elin forteller at hun alltid har brukt stinettet oppi Åsan som trimrunde. Her er det så godt tilrettelagt både for korte og lange turer. Det er mange forskjellige muligheter for rutevalg, fra helt korte turer til omtrent ei mil, hvis man velger den lengste ruta om Svartvassløa, Haraldhøtta og Feiarskaret. Da får man også med seg opptil fire ulike registreringspunkt i Trimpoeng-appen, maksimalt 8 poeng.

Ann Elin synes at Trimpoeng er et genialt opplegg. Hun og jentene har brukt kartet i appen til å finne fram, og det er en veldig fin funksjon at man hele tida kan se hvor langt det er igjen til målet. Dette gir også ekstra motivasjon.

De fem trimmerene synes at turstigruppa gjør en fenomenal jobb, og de skjønner at det er mye arbeid som ligger bak. Det er muligheter for alle som vil, både korte og lange turer, nært og fjernt. De er imponert over hvor fint traséene er lagt opp i terrenget, og påpeker at flere av de barnevennlige turmåla er tilgjengelig for alle. Det er også tydelig at mange av stiene er mer i bruk enn før, sier de.

Odd Inge Løfald er imponert over hvor mange som bruker "Trimpoeng"
Odd Inge Løfald er imponert over hvor mange som bruker "Trimpoeng"