– Vi har så mye bra å vise fram i Rindal

14.02.2020
Marit Mogset (t.v.), Sigrid Skjølsvold, Morten Møller, Øystein Hjelle Bondhus og Vibeke Langli. Tom Godtland var ikke til stede da bildet ble tatt.
Marit Mogset (t.v.), Sigrid Skjølsvold, Morten Møller, Øystein Hjelle Bondhus og Vibeke Langli. Tom Godtland var ikke til stede da bildet ble tatt.

Lanserer ny Tid til å leve-side

Tekst: Øystein Hjelle Bondhus. Foto: Eli Stafne Åsløkk

Rindal kommune, Rindal Næringsforum og Trollheimsporten går sammen for å få nyttig informasjon og gode fortellinger fra Rindal ut til folket. - Vi har så mye bra å vise fram i Rindal, sier ordfører Vibeke Langli.

"Tid til å leve" er et mangeårig samarbeid mellom Rindal kommune, næringslivet og lokale organisasjoner om omdømmearbeid og profilering av Rindal. Prosjektet er forankret i næringsplanen til kommunen.

Bakgrunnen for at nettopp "Tid til å leve" ble slagordet, er de mange tilbudene i kommunen, og det som oppleves som kort vei til det meste av tjenester og opplevelser.

Nå har Rindal kommune, Rindal Næringsforum og Trollheimsporten inngått et samarbeid, der sistnevnte drifter og produserer redaksjonelt innhold for en ny, revitalisert "Tid til å leve"-side.

- Vi restarter nå dette prosjektet på flere områder, og det er satt ned en egen "Tid til å leve"-gruppe, som skal jobbe videre med det, sier ordfører Vibeke Langli, og fortsetter:

- Den nye "Tid til å leve"-sida er ett av tiltakene i denne restarten. Vi så at det var nødvendig med en ny side, siden den vi hadde tidligere er utdatert.

Tom Godtland er glad for at det blåses nytt liv i "Tid til å leve"-prosjektet, og er glad for at den nye sida er på plass. Han peker samtidig på hvor viktig det er at gruppa med ansvar for det øvrige "Tid til å leve"-arbeidet snarest går i gang med det arbeidet, og fyller "Tid til å leve"-konseptet med omdømmefremmende innhold.

Den nye nettsida har adressen www.tidtilåleve.com, og man kan også gå inn gjennom et godt synlig toppbanner på Trollheimsporten.

- Tar opp igjen tråden

Langli er glad for å ha Trollheimsporten med på laget i jobben med den nye sida.

- Det var helt naturlig for oss å ta kontakt med Trollheimsporten, som har kompetanse på dette, sier hun, og får støtte av Tom Godtland i Rindal Næringsforum.

- Jeg vet at Trollheimsporten blir lest av nesten alle i Rindal og av hyttefolket. Derfor er det både prisverdig og flott at kommunen tok initiativ til et samarbeid med Trollheimsporten og Rindal Næringsforum, slik at vi får kommunisert ut hva "Tid til å leve" er.

Ordføreren forteller at tanken er å få til en side med saker a la de som var i det trykte "Tid til å leve"-magasinet, som kom ut fra 2008-2013. Hun får støtte fra Marit Mogset fra Rindal Næringsforum.

- Ja, magasinet har vært et savn, så det tar vi tak i nå. Vi tar rett og slett opp igjen den tråden, sier hun.

I tillegg til redaksjonelle saker, kommer den nye sida til å inneholde mange flotte bilder fra Rindal, som viser litt av alt det flotte kommunen har å by på.

På bildesida har Trollheimsporten alliert seg med Eli Solvik, til stor glede for en samstemt Tid til å leve-redaksjon.

- Vi er veldig glade for at Eli er med oss, hun er en kjemperessurs. Bildene hennes løfter sida vår, rett og slett.

I tillegg til Solviks egne bilder, vil lesernes egne bilder kunne bli tatt inn på sida - dersom de er lagt ut på Instagram og tagget med #rindal_tidtilåleve, som er den "offisielle" Tid til å leve-emneknaggen.

Ber om innspill fra leserne

Tid til å leve-redaksjonen består av Øystein Hjelle Bondhus (redaktør) og Sigrid Skjølsvold fra Trollheimsporten, Vibeke Langli og Morten Møller fra Rindal kommune og Tom Godtland og Marit Mogset fra Rindal Næringsforum.

De har jobbet med både design og innhold på den nye sida, i tillegg til konkrete ideer til gode, lokale featurereportasjer. Den samme redaksjonen vil også i tida framover være ansvarlige for "Tid til å leve"-sida, og sørge for å presentere interessante og grundige saker, med et optimistisk utgangspunkt fra Rindal.

Redaksjonen oppfordrer leserne til å komme med tips til aktuelle saker og temaer.

- Kom gjerne med tips til saker, det kan gjøres enkelt via et eget tipsskjema på "Tid til å leve"-sida, sier Morten Møller, og får støtte av Vibeke Langli:

- Ja, det er veldig ønskelig med innspill fra de som skal lese sakene.

Øystein Hjelle Bondhus er redaktør både i Trollheimsporten og for den nye "Tid til å leve"-sida. Han har stor tro på prosjektet, og roser kommunen og næringsforumet.

- Det skjer veldig mye bra i Rindal, og vi er glade for å bidra til at folk får lese om det. Den nye skal hovedsakelig bestå av ganske omfattende reportasjer, og det gir oss muligheten til å gi folk et ekstra godt innblikk i viktige, lokale temaer, sier han, og legger til:

- Vi setter stor pris på samarbeidet med både Rindal kommune og Rindal Næringsforum, og mener at vi sammen utgjør et sterkt lag. Vi er sikre på at vi skal kunne produsere godt, interessant Rindalsstoff i tida framover.

Rindal kommune og Rindal Næringsforum gir også uttrykk for at de setter pris på samarbeidet, som Vibeke Langli beskriver som "konstruktivt" og Morten Møller som "effektivt". Det er slett ingen dårlig start for en redaksjon, som skal ha jevnlige møter der ideer til nye saker skal klekkes ut.

God markedsføring for Rindal

"Tid til å leve" har etter hvert blitt et innarbeidet begrep, og oppleves av mange rindalinger som viktig for å framsnakke bygda og gi grobunn for positivitet og optimisme.

- Dette er et hovedområde i kommunens næringsplan, og en viktig del av det er å friske opp nettkommunikasjonen vår, sier Morten Møller, mens Marit Mogset følger opp:

- Både hele "Tid til å leve" og den nye sida er god markedsføring for både næringslivet og kommunen.

- Ja, her er det snakk om felles ansvar og felles ønske, sier Møller.

Også Tom Godtland er klar på hvor viktig denne typen nettkommunikasjon er for lokalsamfunnet.

- Som representant for både idretten og næringslivet i kommunen, mener jeg at det er viktig med ei felles side der alle finner alt - det være seg innbyggere, besøkende, hyttefolk eller næringsliv. I tillegg er vi er alle opptatt av de gode historiene, og alt dette er med på å skape bolyst og etableringslyst, sier han, og fortsetter:

- Og det er vi helt avhengige av for å få et velfungerende samfunn. Så denne nettsida skal og bør være ei side der det er helt naturlig for alle å gå inn for å finne det en trenger.

Marit Mogset slår fast at "Tid til å leve"-sida skal være en levende side, som fungerer som en markedsføringsside for Rindal.

Når Rindal kommune, Rindal Næringsforum og Trollheimsporten nå revitaliserer nettsideprosjektet, skal folk få både nyttig informasjon og gode fortellinger med optimistisk utgangspunkt fra Rindal.

Det gleder redaksjonen seg stort til.

- Nå blir det gøy å komme i gang. Vi har så mye bra å vise fram i Rindal, sier ordfører Langli.

- Ja, vi er stolte av både det ene og det andre, og her få vi satt fokus på det positive, supplerer Mogset, mens Morten Møller konkluderer:

- Det er egentlig det dette handler om - å vise fram det positive med lokalsamfunnet, og gå litt i dybden på det.