Igltjønna Foto: Eli Solvik
Igltjønna Foto: Eli Solvik
Foto: Eli Solvik
Foto: Eli Solvik
Foto: Eli Solvik
Foto: Eli Solvik
Foto: Eli Solvik
Foto: Eli Solvik

Video/foto: Eli Solvik

Om Rindal

Rindal er en aktiv og levende kommune, som forsøker å snu den fraflyttinga mange norske kommuner sliter med.

Vi har innbyggere som står på og tar et tak for fellesskapet, et næringsliv som hver dag beviser at man kan konkurrere med de beste i landet, utmerkede offentlige tjenester, 5 minutter til det meste og en natur som savner sidestykke.

Vi kaller det livskvalitet - tid til å leve.

Alt dette vil vi gjerne dele med deg, som vi har gjort det med mange andre som har slått seg ned her. For du skal vite at du og familien din er svært velkomne.

Velkommen til Rindal!


Tørre tall om en levende kommune

  • Ca. 2.000 innbyggere
  • Ca. 1000 hytter/fritidseiendommer
  • 40 kvadratkilometer i utstrekning
  • Laveste punkt 50 meter og høyeste punkt 1.616 meter over havet
  • Et konsentrert bygdesenter med mange levende grender omkring
  • Ligger i Trøndelag, på grensa til Møre og Romsdal.
  • En del av Trollheimen ligger i Rindal

"Tid til å leve"


"Tid til å leve" er et mangeårig samarbeid mellom kommunen, næringslivet og lokale organisasjoner om omdømmearbeid og profilering av Rindal. 

"Tid til å leve" ble valgt som slagord for dette samarbeidet med utgangspunkt i det tilbudet vi kan tilby i Rindal, og med kort vei til det meste av tjenester og opplevelser. 

"Tid til å leve" har blitt en innarbeidet begrep og oppleves som viktig for å framsnakke bygda og presentere en positiv framtidstro. For en del år siden var magasinet "Tid til å leve" et fysisk produkt som skulle presentere gode historier fra rindalssamfunnet, og som etter en stund ble erstattet av en egen nettside i en kort periode. 

Nå har Rindal kommune og Rindal næringsliv i samarbeid med Trollheimsporten revitalisert nettsiden, som kommer i ny utgave og nytt design. Siden vil, som det tidligere magasinet, inneholde litt nyttig informasjon og gode fortellinger med optimistisk utgangspunkt fra Rindal.

Tid til å leve-redaksjonen består av:

Øystein Hjelle Bondhus, Trollheimsporten (Redaktør)
Sigrid Skjølsvold, Trollheimsporten
Vibeke Langli, Rindal kommune
Morten Møller, Rindal kommune
Tom Godtland, Rindal Næringsforum
Marit Mogset, Rindal Næringsforum