De gode naboene

10.06.2020
Ingrid Kvam Moen, Olav Reitan, Hege Gåsvand, Petter Holte, Ingebrigt Løfald og Jon Landsem.
Ingrid Kvam Moen, Olav Reitan, Hege Gåsvand, Petter Holte, Ingebrigt Løfald og Jon Landsem.

- Får man hjelp av naboen vet man at ting blir gjort, og at det blir gjort med kvalitet

Tekst og foto: Øystein Hjelle Bondhus

Samarbeid er et nøkkelord for næringslivet i Rindal. Bedriftene i industriområdet Bjergen peker på blant annet nærhet, tillit og effektivitet som viktige faktorer til at de har så stor nytte av hverandre.

Til sammen sysselsetter industribedriftene i Bjergen 85 personer, og de utgjør derfor en viktig del av næringslivet i Rindal kommune.

Representanter fra A. Kvam, Bergmoen Snekkerverksted, Holte Maskin og Transport, Rindalslist, Rindalshytter og Bygger'n er klare på at både de som er samlet i Bjergen og andre rindalsbedrifter er med på å gjøre hverandre bedre.

- Hvis vi ikke hadde brukt hverandre, tror jeg det ville gått mye dårligere med alle sammen.

Det sier Jon Landsem fra Rindalshytter. Han forteller at firmaet er bevisste på å velge lokale samarbeidspartnere.

- Skal vi bygge hytter, er det første vi gjør på monteringssida å høre med lokale entreprenører; elektriker, rørlegger, noen som kan støpe og så videre. Så et hyttesalg genererer mange arbeidsplasser i Rindal.

Landsem får støtte av Hege Gåsvand. Hun er blant annet styreleder i Rindalshytter og daglig leder i Rindalslist og Gåsvand Eiendom.

- Så langt det lar seg gjøre bruker vi lokale bedrifter til alt vi gjør både lokalt og regionalt, sier hun.

- Ja, da vet vi, etter mange års erfaring, hva vi får. Vi fortsetter jo å bruke de vi har tillit til, de vi har gode erfaringer med, sier Landsem.

- Jeg tror mange ser at bedriftene her i Rindal gjør det vi sier vi skal gjøre. Det gir tillit ut i markedet, og den tilliten har vært viktig for Rindalslist og Rindalshytter også. Folk vet hva de får, sier Gåsvand.

Drar nytte av store, mangfoldige nettverk

Hun viser til at mangfoldet blant bedriftene i Bjergen gjør at samarbeidet gir seg utslag på flere måter.

- Vi i Rindalslist har konkrete samarbeid med de andre på den måten at vi leverer varer, hvis for eksempel A. Kvam trenger spiler eller Bergmoen trapp. Vi kjøper også mye på spesialmål fra Bergmoen, så det går begge veier, sier Gåsvand, og fortsetter:

- I tillegg er det en stor fordel at vi er så ulike bedrifter her i Bjergen. Det gjør at vi får store, varierte nettverk, som vi alle kan dra god nytte av.

Rindalslist-sjefen mener nærheten til de andre bedriftene, som også gjør at man kan få ting gjort på kort tid, er viktig.

Ingrid Kvam Moen fra A. Kvam sier seg enig med Gåsvand.

- Tid er en viktig ressurs, og man må følge opp mer hvis man velger noen andre. Er leveransen rett utført? Kommer den til rett tid? Får man hjelp fra naboen vet man at ting blir gjort, og at det blir gjort med kvalitet, sier hun.

- Kvalitet er et viktig stikkord her. Det og at vi her i Bjergen har et samfunnsansvar lokalt, sier Jon Landsem.

Ingrid Kvam Moen mener både bedriftene i Bjergen og i resten av Rindal er omstillingsdyktige, og dyktige til å finne nye nisjer når det trengs.

- Det tar ikke lang tid fra vi får en idé til ting er bestemt, smiler hun.

- Nei, ting blir bestemt rimelig fort her, ler Hege Gåsvand.

Naturlig å samarbeide lokalt

A. Kvam er blant bedriftene som samarbeider mye med andre rindalsbedrifter. Daglig leder Ingrid Kvam Moen forteller at kundene deres er veldig opptatte av å få ferdige produkter, og færrest mulig kontaktpersoner.

- Da er det naturlig for oss å ta kontakt med andre, lokale bedrifter, slik at vi kan skaffe komplette leveranser til kundene.

Olav Reitan i Bergmoen Snekkerverksted tror dette er en god og effektiv måte å løse ting på, både for bedrifter og kunder.

- Vi har jo ofte møtt kunder sammen. Da får både vi og kundene mange svar på samme dag, sier han.

- Ja, kan man sette seg ned og se på ting sammen, løser man mye på kort tid. Det er noe annet enn ti e-poster fram og tilbake, sier Jon Landsem fra Rindalshytter.

- Det er jo en styrke for oss at vi ligger mange bedrifter samlet. De som kommer hit lar seg imponere av det, og mange kjører gladelig innom Bjergen for å se alt vi samlet sett kan tilby.

Jon Landsem tror bedriftenes gode omdømme blant egne kunder, også hjelper nabobedriftene.

- Dersom en kunde for eksempel er fornøyd med både trapp og service fra Bergmoen, og de introduserer kundene for oss andre, gir Bergmoens gode omdømme god markedsføring for oss som er naboene deres, sier han.

I denne sammenhengen understreker både Landsem og de andre rundt bordet også betydningen av Bygger'n, der daglig leder Ingebrigt Løfald og de andre ansatte bidrar til å komplettere tilbudet for kundene til bedriftene rundt.

- Å ha byggevarehandel så nære, gjør mye for kundene våre, sier Landsem.

- Ja, det er bra «vinnjle», altså, sier Bygger'n-sjef Løfald, med glimt i øyet.

Gir kundene mulighet til å påvirke

Et konkret eksempel på et produkt flere av Bjergen-bedriftene har samarbeidet om, er da Rindalshytter fikk bestilling på en loftstige som ikke skulle være standardvare.

Da kontaktet de Bergmoen, som laga trapp, med stål fra A. Kvam. Dermed var tre rindalsbedrifter involvert i prosessen som førte fram til ferdig produkt ut til kunde.

Også i forbindelse med bygging av Rosenborggården Kantine i Trondheim, var det godt samarbeid mellom lokale bedrifter. Dit leverte nemlig A. Kvam stål, Bergmoen trapp og Rindalslist spiler.

- Noen vil ha spesielle mål, eller en overflate som skiller seg fra standarden. Slike produkter, som kundene selv har hatt innvirkning på, betyr mye for dem. Og med samarbeidet oss imellom klarer vi å skaffe det meste, sier Jon Landsem.

- Mange kjører standardprodukt for å få ned prisen, men her hos oss får du det nøyaktig slik du ønsker det, slik du har sett for deg. Da vil folk heller litt betale litt mer, og det betyr at vi må være bevisste på hvilke markeder vi satser på, sier Ingrid Kvam Moen, og får støtte av Olav Reitan fra Bergmoen Snekkerverksted:

- Ja, jeg tror det handler mye om at folk får det de vil her.

Jon Landsem forteller at Rindalshytter helt bevisst velger en annen strategi enn de største produsentene.


Hemstrappa Rindalshytter, Bergmoen Snekkerverksted og A. Kvam samarbeidet om (Foto: Rindalshytter).
Hemstrappa Rindalshytter, Bergmoen Snekkerverksted og A. Kvam samarbeidet om (Foto: Rindalshytter).

- Vi kunne gjort som dem, og vært knallharde på å få lavest mulig pris hele veien. Vi satser på kvalitet og personlig oppfølging i stedet. Vi samler kundene her, og siden 2016 har alle som har kommet inn og sett i laftehallen vår, valgt laftebygg, sier han, og fortsetter:

- Rindalshytter er i øvre prissjikt fordi vi bruker leverandører og entreprenører fra kommunen og regionen. Når man setter seg ned og forklarer det til kunden, er tilbakemeldingene at de er veldig fornøyde med at det brukes lokale produkter.

Landsem tror rindalsbedriftenes ønske om- og evne til å være personlige, men samtidig profesjonelle, er en styrke.

- Vi er med kundene våre på hyttetomta, vi setter oss ned med dem og sørger for at de føler seg ivaretatt av oss, som profesjonell part. Vi er vante til å samarbeide tett, og når vi tar med oss det over til kunden, og samarbeider tett med dem også, er det positivt både for oss og dem.

Bergmoen-sjef Reitan er enig.

- Ja, vi ser at når vi er ute på besøk hos folk blir det veldig ofte salg, for folk får en tilknytning til oss og det vi står for. Den personlige oppfølginga er veldig viktig.

- Gir et lokalt løft

- Får vi en kunde som vil bygge i Rindal, gir det et lokalt løft i lang tid. De skal pusse opp, de skal ha mat og bruke andre lokale tjenester, sier Landsem, som gjør et poeng av det gode servicenivået til rindalsbedriftene.

- Som et eksempel, så leverer vi jo også der man egentlig skulle tro det var utilgjengelig å levere materialer, smiler han.

- Ja, trenger vi frakt til ei hytte man ikke kan kjøre til, trår Petter til, smiler Hege Gåsvand, med henvisning til Petter Holte i Holte Maskin og Transport.

Da det var behov for å få levert materiale ut til en øy eller holme i Krokvatnet, stilte Holte like godt opp og bygde en spesialflåte med lastekraner. Den fikk navnet «MS Laura Isaksen», etter Sølvi Wangs famøse karakter i musikalkomedien Bør Børson Jr. fra 1974.

- Vi hadde ikke fått alt materialet ut til øya med helikopter, så selvsagt skulle vi lage flåte. Om det er terrengtransport eller flåte, er det stor sjanse for at vi kan ordne det, smiler Holte, vel vitende om at flåteprosjektet og frakten av materialene ble det Gåsvand, Landsem og de andre bedriftslederne omtaler som en kjempesuksess.

Holte satser blant annet stort på levering av fyringsbriketter. I forrige innkjøpsrunde handlet han inn 450 tonn fra Talgø MøreTre. Disse leveres så videre til lokale bedrifter.

- Av dette har vi vel levert over 200 tonn til Rindalslist, og omtrent like mye til T-Komponent-bygget, sier han.

Holte Maskin og Transport har også all brøyting i Bjergen, og er en verdifull ressurs, som kan stille opp på transportsida på kort varsel. Firmaet skal også ha ansvaret for et felles fyringsanlegg for industriområdet. Dette håper Holte skal være i drift i løpet av kort tid.

- Blir glad når rindalsbedrifter lykkes

Representantene fra bedriftene i Bjergen forteller at de også er bevisste på å selge inn andre rindalsbedrifter overfor kundene sine. Og kanskje spesielt de som er nyetablerte.

- Vi ønsker jo at de bedriftene som flytter hit, skal klare å etablere seg. Det vil være veldig positivt for kommunen, så vi prøver å selge dem inn til kundene våre så godt vi kan, sier Jon Landsem, og får støtte av Ingrid Kvam Moen:

- Jeg blir glad når andre rindalsbedrifter lykkes, og det er kjempemye bra som skjer i næringslivet her. For eksempel er det veldig gøy, synes jeg, når man går opp bakken her fra Bjergen og ser nye skilt på T-Komponent-bygget.

- Ja, det er positive ringvirkninger blant bedriftene. Går ei bra, drar man med seg flere, sier Olav Reitan.

- Jeg tror ikke man klarer å bli god nok alene. Man må være flere i samarbeid, sier Rindalshytter-Landsem.

Hege Gåsvand har tro på en kombinasjon av nye og gamle samarbeid, og på at samarbeid og tillit utvikler seg over tid.

- Bedriftene i Bjergen er gamle bedrifter, som har samarbeidet i en generasjon før oss også. Alt stammer fra gamle relasjoner, som går over lang tid. Samarbeid er ikke nødvendigvis enkelt i starten, sier hun.

- Rindal klinger godt hos kundene

Mens Holte Maskin og Transport og Bygger'n har mesteparten av kundene sine lokalt, inkludert hyttefolk, opererer de fleste bedriftene i Bjergen på et nasjonalt marked.

- Jeg tror det er litt av styrken vår. Da ser vi mye, og utvikler oss i takt med markedet, selv om vi ligger på bygda, sier Gåsvand, som forteller at Rindalslist aldri har hatt så mange oppdrag som nå.

Olav Reitan opplever at mange har et forhold til Rindal og bedriftene i kommunen.

- Rindal klinger godt hos kundene. Vi sier ofte, når vi er ute og møter kunder, at vi ligger ved Rindalshytter eller Rindalslist, og da vet folk ofte hvor det er. Det er viktig at vi ikke snakker oss ned, for mange kjenner til oss, sier han.

- Ja, folk kjenner navnene. Er man i byggebransjen vet man hva Rindalslist er, selv om man ikke nødvendigvis vet hvor Rindal er, sier Gåsvand.

- Rindal er jo egentlig et nav når det gjelder avstand, med tre store byer i nærheten, sier Jon Landsem.