Rindal - en god kommune for lærlinger

09.12.2020
Heidi Moen Skei er lærling hos A. Kvam.
Heidi Moen Skei er lærling hos A. Kvam.

- Å ta inn lærlinger er "vinn-vinn"

Tekst og foto: Øystein Hjelle Bondhus

Bare gjennom Indre Nordmøre Opplæringskontors medlemsbedrifter er hele 29 lærlinger inne hos bedrifter i Rindal i løpet av 2020, og det reelle tallet er enda høyere. Nå høster næringslivet i Rindal ros for godt og langsiktig arbeid med og for lærlinger.

- Jeg er veldig imponert av rindalsbedriftene. De er svært opptatte av å ta inn lokale ungdommer, og er flinke i opplæringa. Det er så mange gode pedagoger rundt omkring i de ulike bedriftene at det er helt «kjøle».

Det sier Marit Drøpping i Indre Nordmøre Opplæringskontor. Hun har bedre kjennskap enn de fleste til hvordan det jobbes med lærlinger i distriktet vårt, og forteller gladelig om hvordan hun oppfatter bedriftene i Rindals tilnærming til nettopp lærlinger:

- Den er veldig god. De er veldig imøtekommende, og har jevnt over engasjerte instruktører, som brenner for faget sitt. Bedriftene i Rindal er også flinke til å gi lærlingene arbeidsoppgaver, som er relevante opp mot læreplanen.

Drøpping forteller at bedriftenes gode jobb med lærlinger også gjenspeiles hos lærlingene selv.

- For det første er strykprosenten på fagprøvene veldig lav, og det i seg selv er et kvalitetsstempel. For det andre ser vi at veldig mange, som er lærlinger i Rindal, fortsetter i bedriftene også etter endt læretid. Det sier også noe om hvor bra man driver, og det samme gjør lærling-undersøkelsene vi kjører hvert år. Der er svarene fra lærlinger med læretid i Rindal veldig positive. Lærlingene i Rindal er kjempefornøyde med oppfølginga de får.

- Lærlinger er viktige

Rosen fra Indre Nordmøre Opplæringskontor er ikke til å ta feil av. Men hva tenker bedriftene og lærlingene selv? Vi tok en prat med et lite knippe av de mange rindalsbedriftene, som gjør en god jobb med lærlingene sine. 

Hos Rørservice AS er John Ola Tellesbø (25) og Sara Reiten (21) godt i gang med læretida fram mot det som skal ende med fagbrev som sanitetsrørlegger. Begge har et fagbrev fra tidligere; John Ola i automasjon og Sara som industrirørlegger.

De to forteller at de trives veldig godt hos Rørservice.

Sara, som er ferdig med rundt et år av læretida, sier:

- Jeg har blitt veldig godt tatt imot her, og selv om jeg har fagbrev som industrirørlegger fra før, er det jeg får holde på med her noe helt annet.

John Ola startet på læretida hos Rørservice AS i august 2018, og forteller at han søkte seg til nettopp Rørservice helt bevisst.

- Her får man være med på litt av alt. Det er mest tomannsarbeid. Da jobber vi ofte selv og gjør det vi klarer, i tillegg til at vi er med og får prøve ting vi ikke kan. Det er veldig artig å prøve noe nytt, samtidig som man har noen med mer erfaring å støtte seg på, sier 25-åringen.

Underveis i praten avslører de to lærlingene også at de har en prestisjetung, intern konkurranse gående, om hvem av dem som har det best utsmykkede julehuset. Begge hevder hardnakket at de ligger an til å vinne.

Godlynt rivalisering mellom John Ola Tellesbø og Sara Reiten, som konkurrerer om å ha det fineste julehuset.
Godlynt rivalisering mellom John Ola Tellesbø og Sara Reiten, som konkurrerer om å ha det fineste julehuset.

John Ola forteller at læretida hans er på totalt fire og et halvt år. Det er fordi han ikke har gått «rett» vei, med rørleggerfag på videregående. Da ville læretida vært to år, altså under halvparten.

- Det er generelt få rørleggerlærlinger som går raskeste vei, med rørleggerfag på videregående, slik at læretiden blir kortere, sier Rørservice-sjef Ronny Løset.

Han forteller at de fleste aktuelle lærlingene for deres del, kommer fra Surnadal Vidaregåande skole, og dermed andre studieretninger.

- Vi har noen søkere fra Levanger, Steinkjer og lignende, men da er det jo stor fare for at de flytter tilbake dit etter læretida. For oss er det et stort poeng å ta inn lokale folk, som det er større sjanse å beholde etterpå, sier han, og får støtte av kollega Silje Kristin Berset:

- Det er vanskelig å finne rørleggere, så for oss er lærlinger viktige, med tanke på rekruttering.

Nå har Rørservice-ledelsen fått signaler om at tre-fire elever som går bygg- og anleggsteknikk i Surnadal ser for seg å gå videre med rørleggerfaget. Det er de glade for.

John Ola Tellesbø og Sara Reiten er lærlinger hos Rørservice.
John Ola Tellesbø og Sara Reiten er lærlinger hos Rørservice.

- Skal ha lærlinger til enhver tid

Rørservice AS startet opp så seint som i 2013, da under navnet Rindal Rørservice. I 2020 ser omsetningen ut til å ende på rundt 26 millioner kroner, en kraftig økning fra 18 millioner kroner i 2019. Bedriften nå har 16 ansatte, og kontor, lager og utsalg både i Rindal og Surnadal.

- Det har vært en formidabel utvikling siden vi startet for sju år siden. Målet nå er ikke nødvendigvis videre vekst, men å flate ut veksten litt. Samtidig er vi helt avhengige av å være av en viss størrelse og ha bra kapasitet for å kunne være med på store prosjekt, som vi er i dag. Så vi får se, veien blir litt til mens man går, sier Ronny Løset.

Han forteller at bedriften har et klart mål om å fortsette med å ta inn lærlinger.

- Vi hadde ikke lærlinger fra starten av i 2013, men det ble aktuelt da vi kom opp i fire-fem ansatte. Nå er det meninga å ha lærlinger til enhver tid. Det er viktig for å sikre at vi har kompetent mannskap på sikt.

Rørservice AS kan ha lærlinger i fagene sanitærrørlegger og industrirørlegger.

- Og så kunne vi hatt i sveisefaget, men vi har ikke noen med rett papir til å være mentor der, legger Løset til.

Rørservice-sjefen har inntrykk av at bedriftene i Rindal generelt sett er flinke til å ta inn lærlinger.

- Ja, helt klart, det virker som om de som kan ha lærlinger, stort sett har det. Vi er i hvert fall veldig fornøyde med lærlingene våre, sier han.

Og grunnen til det nylige navneskiftet fra Rindal Rørservice til Rørservice?

- Vi skal satse internasjonalt, smiler John Ola Tellesbø, mens Ronny Løset forteller:

- Det er rett og slett ment som en tilpasning i markedet, slik at vi ikke er stedbundet. Det har ingenting med at Rindal ikke er bra nok. Vi er til stede i Orkland, Surnadal og Sunndal i tillegg, og ønsker å gjøre oss mest mulig attraktive i hele nedslagsfeltet vårt, sier han.

Ronny Løset.
Ronny Løset.

Trives godt hos A. Kvam

Hos A. Kvam har 19 år gamle Heidi Moen Skei et halvt år igjen av sine to år med læretid før fagprøven. Hun var på bedriftsbesøk hos A. Kvam andreåret på videregående, og fikk et så godt inntrykk av bedriften at hun søkte seg dit som lærling.

- Så fikk jeg komme hit, og det er jeg glad for, smiler hun.

Marit Drøpping ved Indre Nordmøre Opplæringskontor trekker fram stor variasjon i arbeidsoppgavene, som en av mange rindalsbedriftene store fordeler - sett med lærlingers øyne.

- Det handler litt om bedriftenes art, og at de får inn mange ulike oppdrag. A.Kvam er et godt eksempel på en allsidig bedrift, sier Drøpping.

Og lærling Moen Skei bekrefter Drøppings tanker.

- Jeg får prøve veldig mye forskjellig, som sveising, lakkering, ja, egentlig alt av mekanisk arbeid. Det er en variert arbeidshverdag. Er det større prosjekter vi holder på med, jobber vi flere sammen, men man får også prøve seg på mye på egenhånd, og blir vist stor tillit, sier hun.

Sikrer arbeidskraft og hjelper ungdommer

Daglig leder Ingrid Kvam Moen ved A. Kvam AS forteller at motivasjonen deres for å jobbe med lærlinger er todelt.

- Det handler jo om å sikre arbeidskraft til oss selv, i tillegg til at vi ønsker å hjelpe ungdommer. De må få sjansen til å komme seg ut i bedriftene og lære, sier hun.

Hos A. Kvam kan lærlinger ta fagbrev som industrimekaniker, platearbeider og i sveisefaget.

- Vi har også utdannede folk i industrirørleggerfaget og montasjefaget, men har ikke hatt lærlinger som har ønsket seg de fagene så langt. Derfor er vi ikke godkjent lærebedrift der per i dag, men jeg tror vi skal klare å bli det hvis det er interesse for det, sier Kvam Moen.

Hun forteller at de har hatt lærlinger så lenge hun kan huske, og at det er svært viktig for dem.

- Vi får ikke tak i arbeidskraft hvis vi ikke er med på å utdanne folk - Ingrid Kvam Moen

At nettopp Heidi Moen Skei nå er lærling hos dem, er ikke tilfeldig. Vanligvis har A.Kvam én lærling, men i fjor høst gjorde de et unntak.

- Da hadde vi en lærling, som hadde igjen ett år av læretida, men samtidig var det fem-seks damer, som skulle ut fra andreåret på Surnadal vidaregåande skole. Da kunne vi ikke si nei, for at sånt skjer er sjelden, ler Ingrid, som forteller at flesteparten av lærlingene de har hatt har gått i lære for å bli industrimekanikere.

- Men sveisefaget har også vært populært.

Kvam Moen tror de fleste bedriftene i Rindal er positive til lærlinger, og hun har inntrykk av at rindalingene er flinke til både å lære opp og følge opp de lærlingene de tar inn.

- Jeg tenker at det å ta inn lærlinger er vinn-vinn, så dette kommer vi til å fortsette med, slår hun fast.

- Artig å lære opp nye mennesker

Rindals-Tre har i skrivende stund tre lærlinger; Tobias Grøtan, Ole Smevoll og Olai Solem. De har alle en læretid på to år før de kan fullføre svennebrevet som tømrer.

Vanligvis har bedriften én lærling inne, men daglig leder Stein Olsvik sier at pågangen var stor i år, og at de derfor valgte å ta inn flere.

- For oss går motivasjonen på å rekruttere nye arbeidstakere. Det er så enkelt, sier han.

Olsvik opplever at de fleste lærlingene, som får tilbudet om å bli med videre i bedriften, takker ja. Det å ta inn lærlinger er derfor et godt og viktig rekrutteringstiltak for Rindals-Tre.

Siden oppstarten i 2001 har de hatt lærlinger inne nesten hele veien, med unntak av de to første årene. Tre på én gang er ny rekord for dem.

- Vi har alltid vært ivrige etter å få inn ungdommer. Det er alltid artig å lære opp nye mennesker, sier Olsvik, som med glimt i øyet legger til:

- Og så er det jo da de blir best arbeidsfolk, når man får formet dem fra starten av.

- Viktig å få holde på med mye forskjellig

Tobias Grøtan er ferdig med halvannet av de to årene han skal gå i lære hos Rindals-Tre. 19-åringen har to års bakgrunn fra bygg- og anleggsteknikk ved Surnadal vidaregåande skole, og kan fortelle om en artig og lærerik tid som lærling så langt.

- Jeg har fått være borti mye forskjellig. Arbeidsdagene er variert, det er veldig sjeldent to dager som er like. Det trives jeg veldig godt med, sier han, og forteller at han har fått være med på å bygge både bolighus, enda større bygg og andre ting.

- Det er gøy å jobbe med hendene, og jeg synes det er drygt å sitte rolig. Jeg har blitt veldig godt mottatt i Rindals-Tre, og har fått god oppfølging, sier Tobias.

Marit Drøpping i Indre Nordmøre Opplæringskontor, Stein Olsvik i Rindals-Tre og lærling Tobias Grøtan i samme bedrift, er skjønt enige om følgende: det er en fordel for en lærling å komme til en bedrift der man får mange ulike arbeidsoppgaver, og sjansen for det kan være større hos en liten enn hos en stor bedrift.

- Jeg tror at lærlinger har lyst til å komme til mindre firma. De vet at de da får lære seg mye forskjellig. Hos større firmaer kan de risikere at de går på samme arbeidsplass i både ett og to år, med de samme arbeidsoppgavene, sier Olsvik, og kommer med en påstand:

- Man er mye mer utlært når man har læretiden hos oss, enn hos et stort firma. Her får man lært veldig mye forskjellig, og det tror jeg er en stor fordel for lærlingene.

Og Rindals-Tre-sjefen får støtte fra lærling Grøtan:

- For meg var det viktig å få holde på med mye forskjellig, og det får man som lærling i Rindals-Tre. Jeg er ikke typen som har lyst til å holde på med det samme hele tida.

Tobias Grøtan
Tobias Grøtan

Fra lærling til bas

Marit Drøpping viser til at lærlinger i bedrifter som får inn mange ulike typer oppdrag, ofte blir en del av en veldig sammensveiset arbeidsflokk, der alle er med på alt.

Og nettopp dette, mener Olsvik er en stor fordel.

- Våre 10 ansatte, der tre er lærlinger, får være med på alt mulig. Vi har satt opp en Coop-butikk i Førde og én i Ålesund, og nå holder vi på med et prosjekt på Orkanger, der det skal være Coop-butikk nede og 24 leiligheter oppe. I fjor satte vi opp en skole i Midsund, og vi bygger både hus og hytter fra A til Å, sier han, og legger til:

- Det er ganske stor variasjon i arbeidsoppgaver, fra å skifte vinduer i et hus til å sette opp en helt ny butikk på 5 000 kvadratmeter.

Rindals-Tre hadde i 2019 en omsetning på 22 millioner kroner.

- Det betyr at det må foregå litt av hvert, og vi er avhengig av å ha noen store prosjekter. Vi hadde ikke fått den omsetninga av å bare skifte vinduer i trønderlåner, smiler Olsvik.

Han forteller at firmaet så langt kun har hatt rindalinger og surnadalinger som lærlinger.

- Dette er et rekrutteringstiltak, både for oss og andre lokale firmaer. Vi har hatt lærlinger som gått videre på teknisk fagskole og tatt mesterbrev, som nå er på kontor her hos oss. De har gått hele runden fra lærling til bas.

Daglig leder Stein Olsvik og lærling Tobias Grøtan i Rindals-Tre.
Daglig leder Stein Olsvik og lærling Tobias Grøtan i Rindals-Tre.

Godt samarbeid

Olsvik forteller at Rindals-Tre er svært godt fornøyde med lærlingene sine, og han deler også ut ros til Indre Nordmøre Opplæringskontor.

- Jeg vil rose Marit Drøpping. Hun er veldig flink til å følge opp både lærlinger og bedrifter, og gjør en kjempegod jobb. Vi er veldig glade for at vi også etter Rindals overgang til Trøndelag fikk lov til å høre til Indre Nordmøre Opplæringskontor.

Og Drøpping er rask til å gjengjelde rosen hun får fra bedriftene i Rindal.

- Jeg synes jeg blir veldig godt mottatt, og at samarbeidet med bedriftene er veldig godt. Det er alltid god stemning når jeg drar rundt med læreplanene, og når jeg maser om læreplanmål tar de det seriøst. Og så driver bedriftene med så mye forskjellig, som det er så spennende å få innblikk i.

Selv om hun stadig lar seg imponere av jobben rindalsbedriftene gjør med og for lærlinger, er det ett område hun trekker fram, der hun mener bedriftene har mer å gå på:

- De kan bli enda bedre til å markedsføre seg som lærebedrifter. Vi er helt avhengige av at ungdommen velger yrkesfag på videregående, og da må vi sammen markedsføre at vi trenger fagarbeidere i dalføret. Det er helt avgjørende for at bedriftene skal få tak i den arbeidskraften de trenger. 

Marit Drøpping (i midten) mener det er viktig å få ungdom til å søke yrkesfag. Her sammen med lærerne Ståle Sæterbø (t.v.) og Per Egil Fiske ved Surnadal vidaregåande skole.
Marit Drøpping (i midten) mener det er viktig å få ungdom til å søke yrkesfag. Her sammen med lærerne Ståle Sæterbø (t.v.) og Per Egil Fiske ved Surnadal vidaregåande skole.