Utvidelse ved Øvre Rindal barnehage

28.02.2020

Sikrer full barnehagedekning i Rindal

Tekst og foto: Sigrid Skjølsvold

Det har vært et økende behov for barnehageplasser i Rindal de siste åra. I desember i fjor bestemte kommunestyret å øke kapasiteten ved Øvre Rindal barnehage, slik at alle som ønsker det får tilbud om plass.

Ved barnehageopptaket i fjor høst var det langt flere søkere enn det var plass til i barnehagene i Rindal. De som hadde krav på barnehageplass fikk tilbud om det, men det var mange som fylte ett år etter nyttår og ut over våren som det ikke var rom for å ta inn. Disse barna hadde ikke krav på plass etter barnehageloven, men hadde behov for det.

Politikerne tok derfor grep for å utvide kapasiteten ved Øvre Rindal barnehage. Her var det ledige lokaler som kunne tas i bruk, og i tillegg et stort og flott uteområde.

I forbindelse med utvidelsen får Øvre Rindal barnehage også to nye ansatte.

De siste årene har utviklingen gått mer i retning av at de fleste barn begynner i barnehagen når de fyller ett år. De fleste har 4 - dagersplass eller full plass i barnehagen, og de minste barna krever mer ressurser. Det er denne utviklingen som gjør at det har vært behov for utvidelse av kapasiteten i barnehagene, også i Rindal.

Moro i snøen ute på Øvre Rindal barnehage
Moro i snøen ute på Øvre Rindal barnehage

Det er tre barnehager i Rindal. I Rindal barnehage og Bolme barnehage begrenses antall barnehageplasser av arealet, så det er bare på Øvre at det er rom for utvidelse. Det mye ledig plass i det tidligere skolebygget. 

Barnehagestyrer Randi Folden er klar over at en del foreldre ønsker plass i en av de andre barnehagene, men hun påpeker at det slett ikke er lang avstand mellom barnehagene.

De som ønsker å bytte barnehage står på venteliste, og blir selvsagt tatt opp til ny vurdering ved neste barnehageopptak.

Øvre Rindal barnehage har to avdelinger. De minste barna begynner i småbarnsavdelinga Tuva, og når barna er ca 3 år flytter de over til Ruten, som er avdelinga for de litt større barna.

Barnehagen har tatt i bruk deler av de tidligere skolelokalene på Øvre til avdelinga Ruten. Det er denne avdelinga som nå utvides med et tidligere klasserom.

Når barnehagen tar inn flere småbarn flytter noen større barn fra Tuva til Ruten. Dette er en glidende overgang. Barna er på tilvenning i en periode, og de er allerede godt kjent i hele bygget og kjenner de voksne på avdelinga fra før.

- Dette er en veldig fin barnehage. Ikke minst uteområdet er veldig bra, sier Vibeke Langli, her sammen med Åge Jonli.
- Dette er en veldig fin barnehage. Ikke minst uteområdet er veldig bra, sier Vibeke Langli, her sammen med Åge Jonli.

Ordfører Vibeke Langli og vaktmester Åge Jonli, som også sitter i kommunestyret, er svært fornøyd med løsningen.

- Barnehageplasser har vært viktig for kommunestyret i Rindal i alle år, sier Jonli.

Når det oppstår behov for flere barnehageplasser er det naturlig for kommunen å ta i bruk de eksisterende lokalene. På Øvre er det mer enn nok plass både inne og ute.

- Dette er en veldig fin barnehage. Ikke minst uteområdet er veldig bra, sier Vibeke Langli.

Åge Jonli påpeker at det ikke er store avstander i Rindal. Det tar få minutter å kjøre fra Rindal sentrum til Øvre, og få minutter ekstra fra Bolme. Det er få som har så kort vei til barnehagen, ikke minst i byene, og her i Rindal slipper man køkjøring.

Et tidligere klasserom tas i bruk av barnehagen. Kjøkkenet ble kjøpt brukt og installert da voksenopplæringa brukte lokalene.
Et tidligere klasserom tas i bruk av barnehagen. Kjøkkenet ble kjøpt brukt og installert da voksenopplæringa brukte lokalene.

Det nye rommet som tas i bruk har fått en liten oppussing. 

Ellers legges det vekt på gjenbruk. Gamle bord blir pusset opp og tatt i bruk igjen. Men det blir kjøpt inn litt nytt også, blant annet noen nye leker.

Innegarderoben på avdelinga Ruten er nylig også pusset opp, med gjenbruk av gamle hyller. Resultatet har blitt veldig bra, synes politikerne.

Nyoppusset garderobe på avdelingen Ruten
Nyoppusset garderobe på avdelingen Ruten